Rekrutacja 2017/2018

20170215_111938Zasady rekrutacji – rok szkolny 2017/2018

  1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  2.  O miejsce w Punkcie Przedszkolnym mogą ubiegać się dzieci w wieku 2,5 – 5 lat (decyduje wiek dziecka na dzień 1.09.2017)
  3.  Aby dokonać zgłoszenia należy:
  • Wypełnić kartę zgłoszenia wraz z załącznikami w postaci formularzy o rozwoju i stanie zdrowia dziecka oraz upoważnienia do odbioru dziecka (dostępne w zakładce DOKUMENTY)
  • Wpłacić bezzwrotne czesne 350 zł na poczet opłaty za wrzesień (brak dodatkowej wpłaty wpisowej)
  • Podpisać umowę (dostępna w zakładce DOKUMENTY)

4. Przed wypełnieniem umowy oraz wpłatą prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności miejsc. W przypadku zarezerwowania kompletu miejsc, dalsze osoby wpisywane będą na listę rezerwową bez podpisywania umowy oraz dokonywania opłat.

5. Dokumenty, o których mowa powyżej poza pobraniem ze strony można odebrać również w placówce.  Wypełnione i podpisane należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki.

6. Adres placówki oraz nr konta bankowego:

KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy

ul. Jeziorna 26 , 62-035 Kórnik

25 1140 2004 0000 3102 7631 6780

7. W przypadku chęci osobistej wizyty w celu rozmowy, pobrania lub dostarczenia druków prosimy o wcześniejsze umówienie terminu mailowo lub telefonicznie.

 

Kolumb