Ankieta – uczestnicy półkolonii

Szanowni Rodzice! Prosimy o przekazanie wszystkich istotnych informacji, które pozwolą na indywidualne podejście podczas opieki nad Państwa dziećmi.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Czy dziecko ma rodzeństwo? W jakim wieku?

Imię i nazwisko rodziców, numery telefonów kontaktowych, adresy e-mail

Czy dziecko chorowało lub choruje na jakieś choroby przewlekłe? Czy ma jakieś alergie? Czy przyjmuje jakieś leki?

Czy dziecko korzystało już z wypoczynku w formie kolonii lub półkolonii, obozów?

Jakie są zainteresowania dziecka? Co lubi robić?

Czy jest coś czego dziecko szczególnie nie lubi lub wywołuje u niego niepokój?

Czy zamierzają Państwo korzystać z dodatkowo płatnych godzin 7:00 - 8:00 oraz 16:00 - 17:00 czy w ramach podstawowej oferty 8:00 - 16:00

Miejsce na Państwa uwagi. Czy coś jeszcze uważają Państwo za istotne/przydatne?

Kolumb