Posiłki

Na zebraniu omówiono kwestię posiłków w oparciu o ofertę restauracji Oskar z Kórnika i przegłosowano, iż rodzice będą przygotowywać dzieciom śniadania samodzielnie, a w formie kateringu dowożone będą:

  • obiad: I danie – zupa (w cenie 2,5 zł)
  • obiad: II danie (w cenie 4 zł)
  • podwieczorek (w cenie 1,5 zł)

Łącznie dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł.

Istnieje możliwość dowolnego „rozbijania” posiłków i płacenia tylko za faktycznie wykorzystane porcje, jednak prosimy o odpowiednio wczesne zgłaszanie – posiłki na dany dzień zamawiamy o 8:00 i do tej godziny należy zgłosić nieobecność lub zamiar odebrania dziecka np. po zupie przed drugim daniem. (sms: 530455366)

Oczywiście nie trzeba zgłaszać codziennie, jeśli rodzic ustalił z nauczycielem, że codziennie odbiera dziecko między danymi posiłkami i nie korzysta np. z drugiego dania.

Zastrzega się, iż w przypadku odbioru dziecka przed spożyciem opłaconych posiłków, posiłki te nie zostaną wydane rodzicom. Wyjątek mogą stanowić podwieczorki typu owoce, jednak wszelkie posiłki, które wymagają odpowiednich warunków przechowania  nie zostaną wydane na zewnątrz placówki.

Płatności za posiłki należy wnosić z góry razem z czesnym. Opłata za wrzesień to 160 zł (20 dni roboczych x 8 zł). W dalszych miesiącach informacja będzie wysyłana na początku miesiąca do każdego indywidualnie smsem z odliczeniem nieobecności z ubiegłego miesiąca.

Rodzice, którzy ustalili na początek odbieranie dziecka przed drugim daniem we wrześniu doliczają do czesnego 50 zł (20 dni roboczych x 2,5 zł zupa).

Menu będzie wywieszane w szatni przedszkola tygodniami, najpóźniej w poniedziałek.

 

Kolumb