Protokół z zebrania 27.08.2018

Placówka: Kolumb Kraina Małego Odkrywcy

Data zebrania: 27.08.2018

Temat zebrania: Zebranie organizacyjne (rok szkolny 2018/2019)

 1. Powitanie, przedstawienie nauczycieli.

Dyrektor: Joanna Grobelna

Nauczyciel: Natalia Rybczyńska

Pomoc: Katarzyna Mika

 1. Prośba o podpisanie listy obecności

 2. RODO

 3. Czego potrzebują przedszkolaki?

 1. Czego nie przynosimy do przedszkola?

 2. Przedstawienie procedur:

 • przedstawienie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci

 • W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

  Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych lub z gorączką. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. W czasie choroby dziecko przebywa w domu.

 • Ubiór

 • Jedzenie
 • Podstawy prawne

  zajęcia dydaktyczne oparte są na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 • Realizowany program: Wokół Przedszkola. Program Wychowania Przedszkolnego. Wydawnictwo Mac Edukacja. Autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

 • Cykl edukacyjny: Olek i Ada.

 1. Opłaty:

 • czesne – stałe: 195zł., do 10 dnia każdego miesiąca; płatne z góry,

 • Ubezpieczenie – płatne do 10 września, kwota: 45,78zł

 • wyżywienie – do 10 dnia każdego miesiąca; płatne z góry, rozliczane na koniec miesiąca wg frekwencji

 1. Funkcjonowanie przedszkola

 1. Przedstawienie ramowego planu dnia

 2. Zajęcia dodatkowe

 3. Uroczystości

 4. Ustalenie formy obchodzenia urodzin dzieci.

 5. Ustalenie preferowanej formy kontaktu z nauczycielem

 1. Pytania rodziców.

 2. Pożegnanie.

Kolumb