Regulamin konkursu

KONKURS „PÓŁKOLONIE”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Organizatorem konkursu jest KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy – ul. Jeziorna 26/A, 62-035 Kórnik

B. W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy serwisu facebook, którzy:

– w komentarzu tego posta konkursowego wpisali „Biorę udział”
– kliknęli „Wezmę udział” lub „Zainteresowany/a” na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/863090593847985/
– zaprosili co najmniej 10 znajomych do udziału w powyższym wydarzeniu (kliknięcie „Udostępnij” na stronie wydarzenia, następnie „Zaproś znajomych”)
– nie cofną powyższych czynności do 20.06.2017
– akceptują niniejszy regulamin konkursu
C. Celem konkursu jest promowanie półkolonii letnich organizatora konkursu.
D. Fundatorem nagród jest organizator konkursu – placówka KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy.
E. Harmonogram konkursu:
– zgłoszenia do konkursu (polegające na spełnieniu warunków z punktu 1-B) trwają od 30.05.17 (00:00) do 17.06.17 (15:00)
– nagrody zostaną rozlosowane przez dzieci na zajęciach w Kolumbie 20.06.17 między 10:00 a 11:00
– ogłoszenie wyników na profilu fb 21.06.17
F. Wykluczenia
– w konkursie nie mogą brać udziału osoby związane zawodowo z organizatorem oraz członkowie ich rodzin
– jednej osobie przysługuje tylko jedno zgłoszenie
G. Wyłonienie zwycięzców
Spośród osób biorących udział w konkursie zostaną rozlosowane nagrody. Nazwiska uczestników konkursu zostaną umieszczone na kartkach, które zostaną zwinięte tak, aby uniemożliwić ich odczytanie. Następnie kartki zostaną wrzucone do miski i pomieszane, a losowanie w celu zapewnienia bezstronności odbędzie się z udziałem dzieci w trakcie zajęć organizowanych w KOLUMBie 20 czerwca 2017 między 10:00 a 11:00
H. Ogłoszenie wyników/rozdanie nagród
– wyniki zostaną ogłoszone 21.06.17 na profilu facebook’owym KOLUMBa (www.facebook.com/kolumbkraina)
– zwycięzcy zostaną powiadomieni w formie wiadomości prywatnej na fb z profilu przedstawiciela organizatora
– w przypadku braku odpowiedzi/kontaktu w ciągu 7 dni od zawiadomienia w celu umówienia odebrania nagrody/wybrania turnusu itp., nagroda traci ważność
– w przypadku gdy zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia, nagrodę może odebrać jej opiekun/rodzic
– brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
– istnieje możliwość przeniesienia nagrody na wskazaną przez zwycięzcę osobę
– uczestnik konkursu chcąc zrealizować nagrodę zgadza się z postanowieniami regulaminów dotyczących wybranych zajęć/turnusów półkolonijnych

Kolumb