WARSZTATY O KOMUNIKACJI EMPATYCZNEJ – 26 LUTY 9:00 – 16:00

warZapraszamy na warsztaty wszystkich tych, którzy chcą polepszyć swoje relacje z bliskimi. Spotkanie kierowane jest zwłaszcza dla rodziców oraz pedagogów (niezależnie od wieku dzieci).

Komunikacja z dziećmi oraz motywacja jako potrzeba, a nie lęk przed karą – warsztat NVC dla rodziców oraz pedagogów.

Jak to jest z motywacją? Dowiedz się, jak sprawić, by motywacja była wewnętrzną potrzebą, a nie lękiem przed karą, czy obietnicą nagrody.

Spotkanie dla rodziców, skonstruowane jest w większości praktycznie jako warsztat, ale zawiera także części teoretyczne w formie wykładowej.

Warsztat jest okazją do nauczenia się i praktyki docierania do źródeł motywacji u siebie i innych, szczególnie dzieci. Na warsztacie będziemy rozpoznawać czym jest i jak nami kieruje motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Uczestnicy dowiedzą się jak rodzaj motywacji siebie i innych w wyznaczonych działaniach, obszarach życia wpływa na poszczególne sfery i jakość życia w ogóle. Będzie mowa o motywacjach do zmiany i o tym jak ” nie stać się niewolnikiem własnych decyzji”. Uczestnicy nabędą wiedzę jak motywacja i auto-determinacja kieruje naszym życiem i jak może polepszyć jakość życia jednostki i jej otoczenia. W programie warsztatów jest przestrzeń na przećwiczenie rozróżniania obserwacji od ocen, po to by poznać uniwersalne potrzeby, które motywują nas i innych do działania. Ważnym punktem będzie także praca nad odróżnieniem potrzeb od „zachcianek” oraz umiejętności używania uczuć do rozpoznawania potrzeb. Przyjrzymy się w kontrolowanych warunkach, jaka jest różnica między prośbą a żądaniem i jak to wpływa na motywację osoby, do której są one skierowane. Sprawdzimy też, jak mówienie „nie” pewnym sytuacjom, jest równocześnie mówieniem „tak” wobec czegoś innego i gdzie w takiej sytuacji jest motywacja.

NVC (ang. Nonviolent Communication) – Porozumienie bez przemocy – sposób porozumiewania się opracowany przez M. B. Rosenberga, który dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego (mianowicie na uczuciach i potrzebach), a także specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

Poruszane kwestie reprezentuje naukowa teoria, sprawdzona empirycznie. Teoria samo-determinacji (SDT) Deci, E. L., & Ryan, R. M, reprezentuje szerokie ramy studium ludzkiej motywacji i osobowości. SDT określa wewnętrzne i zróżnicowane zewnątrzpochodne źródła motywacji. Znajdziemy w niej opis poszczególnych ról wewnętrznych i rodzaje zewnątrzpochodnych motywacji w rozwoju poznawczym i społecznym oraz różnic indywidualnych warunkujących znaczenie motywacji. SDT skupia się także, na tym w jaki sposób ułatwić lub podważyć, przez czynniki społeczne i kulturowe, sens działań ludzi przez konstruktywne spożytkowanie ich woli i inicjatywy. Warunki wspierające indywidualne doświadczenia autonomii, kompetencji i wspólnoty wspierają najbardziej wolicjonalne i wysokiej jakości formy motywacji i zaangażowania do działań, w tym zwiększenie wydajności, trwałości i kreatywności w pracy i w życiu.

Na warsztatach będziesz mogła/mógł:
– nauczyć się, jak nowa metoda komunikacji może polepszyć jakość Twoich kontaktów z dziećmi;
– poćwiczyć odróżnianie obserwacji od ocen;
– przyjrzeć się rozpoznawanym uczuciom i sposobom ich wyrażania;
– sprawdzić w kontrolowanych warunkach, jaka jest różnica między prośbą a żądaniem;
– doświadczyć używania słów, które są „oknami”, a nie „murami” w komunikacji z dzieckiem;
– sprawdzić, jak nasze i innych „nie” jest mówieniem „tak” czemuś innemu;
– zobaczyć jak oceny, zarzuty i ataki innego człowieka „mówią” o jego potrzebach;
– przyjrzeć się typowym zachowaniom w sytuacjach konfliktowych;
– nauczyć się odczytywać potrzeby innych zawarte w formie oskarżeń czy krytyki;
– rozpoznać w jaki sposób język, którego używasz wpływa na Twoje codzienne relacje z bliskimi;

WARSZTATY PROWADZI:
Anna Fitzgerald
Absolwentka Psychologii USWPS. Trener rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Wykładowca akademicki (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz WSB w Poznaniu).
Prowadzi działalność szkoleniowo-coachingową; szkolenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego w duchu komunikacji empatycznej.
Ma bogaty dorobek w szkoleniu nauczycieli i dyrektorów szkół, instytucji oświatowych, edukacyjnych, ośrodków medycznych, firm i przedsiębiorstw.
Mediuje zespoły; rekrutuje pracowników dla firm i instytucji.
Ukończyła Studium NVC przy Dojrzewalni Róż w Warszawie oraz Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego opartej na empatii w Warszawie.
W obszarze Psychologii klinicznej jej zainteresowania związane są z neuropsychologią, w obszarze Psychologii Społecznej z motywacją oraz wpływem osobowości na reagowanie na zmiany życiowe.

TERMIN I MIEJSCE:

KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy
ul. Jeziorna 26
62-035 Kórnik (Kórnik-Bnin)
www.kolumb.com.pl

26 LUTY (niedziela)
godz. 9:00 – 16:00

CENY:
WPŁATA/ZAPIS DO 13.02:
– 180 zł / os.
– 160 zł dla uczestników regularnych zajęć w KOLUMBie oraz dla par/znajomych zapisujących się razem

WPŁATA/ZAPIS PO 13.02:
– 200 zł/os.
– 175 zł dla uczestników reguarnych zajęć w KOLUMBie oraz dla par/znajomych zapisujących się razem

Ilość miejsc ograniczona.

Kolumb