ANKIETA: Informacje o dziecku i rodzinie.

Szanowni Rodzice.  Chcemy przed rozpoczęciem zajęć bliżej poznać Państwa Dziecko i Państwa Rodzinę, tak aby w miarę możliwości uwzględnić indywidualne potrzeby wszystkich uczestników.

Dlatego prosimy o krótkie udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Czy dziecko ma rodzeństwo? W jakim wieku?

Imię i nazwisko rodziców, numery telefonów, adresy e-mail

Czy dziecko chorowało lub choruje na jakieś choroby przewlekłe? Czy ma jakieś alergie? Czy przyjmuje jakieś leki?

Jak przebiegał rozwój dziecka? (oraz czy coś Państwa niepokoi?)

Jakie są mocne strony Państwa dziecka?

Jak dziecko spędza czas? Co lubi robić?

Czy jest coś czego dziecko szczególnie nie lubi lub wywołuje u niego niepokój?

Czy dziecko zdobyło już jakieś doświadczenia w grupie rówieśniczej?

Miejsce na Państwa uwagi. Czy coś jeszcze uważają Państwo za istotne/przydatne? Jakie są Państwa oczekiwania?

Kolumb