Rozliczenie – sierpień

OLAF I GUSTAW

Posiłki 2 – 27 sierpnia:

20 dni x 14,5 zł = 290 zł

x 2 dzieci = 580 zł

RAZEM DO WPŁATY: 580 zł

Kolumb