Klub Dwulatka (środy 17:00 – 18:30)

Drodzy Rodzice!

Trwa nabór (ostatnie miejsca) do nowej grupy (środa 17:00 – 18:30) dla zajęć dedykowanych dzieciom przygotowującym się do roli przedszkolaka. Pierwsze spotkanie 3 marca 2021. Więcej szczegółów poniżej.

Klub Dwulatka to zajęcia, na których dzieci w przyjaznej atmosferze poznają rytuały przedszkolne, co znacznie ułatwia późniejszy start i adaptację. Poznają pierwsze zabawy w kółeczku, powitania, wspólne mycie rączek i spożycie posiłku, wykonywanie prac plastycznych, zabawy rytmiczne i ruchowe i wiele innych elementów codziennego dnia w przedszkolu. Wspólne zabawy zaprocentują nawiązaniem pierwszych relacji w grupie rówieśniczej.

Regulamin i informacje dla sezonu 2020/2021

 1. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w tym roku szkolnym nie będzie można kupować pojedynczych „biletów” i brać udziału w pojedynczych warsztatach. Grupa będzie stała. Przede wszystkim pozwoli to na lepszą realizację założeń i celów zajęć. Ponadto zmniejszy się ilość spotykanych osób pod kątem epidemii.
 2. W zajęciach uczestniczy dziecko + 1 rodzic/opiekun. Rodzice wspierają dzieci i współpracują z osobą prowadzącą, jednak jednym z elementów cyklu może być również ćwiczenie rozstań pod warunkiem postępów i gotowości dziecka (po ustaleniach z osobą prowadzącą).
 3. W zajęciach uczestniczą dzieci 2-3 letnie, które nie uczęszczają do przedszkola. Warunkowo mogą zostać przyjęte dzieci przed ukończeniem 2 roku życia celem sprawdzenia czy są już gotowe na tego rodzaju zajęcia.
 4. Zajęcia prowadzi Pani Monika, która na co dzień pracuje w przedszkolu. W razie choroby/urlopu możliwe będzie zastępstwo.
 5. Płatność za zajęcia wynosi 160 zł miesięcznie płatne na konto do 10 dnia miesiąca (dane będą na umowach rozdanych jutro). Jest to stała zryczałtowana, uśredniona opłata, która nie zmienia się zarówno jeśli w danym miesiącu przypadnie 5 spotkań, jak i kiedy jakieś zajęcia wypadną przez dzień ustawowo wolny od pracy.
 6. Nieobecności na zajęciach należy zgłaszać w formie SMSa na nr tel. 721010138.

Co należy przygotować?

 1. Do sali wchodzimy w obuwiu zmiennym lub w skarpetkach.
 2. Dzieci powinny mieć wygodny strój.
 3. W związku z wykonywaniem prac plastycznych oraz zabawami masami itp. prosimy o nie zakładanie dzieciom najlepszych ubranek, których nie można pobrudzić.
 4. Na wszelki wypadek zachęcamy do zabrania dziecku ubrania na zmianę.
 5. Prosimy o przygotowanie dziecku przekąski – przerwa na wspólny posiłek dzieci to element zajęć. (nie słodycze, czyli np. kanapka, owoce itp.)

Wytyczne przeciwepidemiczne

 1. Prosimy o nie przychodzenie zbyt wcześnie, gdyż musimy zdezynfekować i przygotować salę po zajęciach przedszkolnych. Prosimy przyjść punktualnie lub ewentualnie tylko kilka minut wcześniej. Proszę się nie martwić – schodzenie się dzieci oraz pierwsze kilka/kilkanaście minut to i tak zabawa swobodna.
 2. Na zajęcia uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe i bez objawów chorób zakaźnych.
 3. Dzieci są przyprowadzane/odbierane oraz w towarzystwie wyłącznie zdrowych opiekunów.
 4. Uczęszczają dzieci oraz opiekunowie, którzy nie mają kontaktu z osobami zakażonymi COVID-19.
 5. Dorośli dezynfekują ręce przy wejściu do placówki.
 6. Dzieci od razu po wejściu do sali udają się do łazienki i myją rączki mydłem.
 7. Rodzice stosują maseczki lub przyłbice.
 8. W przypadku zmian sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznych GIS, MZ, MEN, zajęcia mogą zostać zawieszone.

Kolumb