Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28.08.2020 w sprawie przygotowania placówek oświatowych do roku 2020/2021

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

❗

W dniu 1 września dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny 2020/2021. Uczniowie wracają do swoich szkół i rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej (wariant A funkcjonowania szkół opracowany m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). W szkołach obowiązywać będą wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki), mimo, iż rozpoczęły działalność znaczenie wcześniej (tj. od dnia 18 maja 2020 r.), zobowiązane są od dnia 01 września br. funkcjonować zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.Niewątpliwie, sytuacja spowodowana pandemią to ogromne wyzwanie dla wszystkich, zarówno dla samorządu, dyrektorów szkół i przedszkoli. Najważniejszym aspektem od 1 września 2020 r. jest zapewnienie wszystkim dzieciom w przedszkolach, uczniom w szkołach oraz nauczycielom i pracownikom tych placówek – stabilizacji i bezpieczeństwa. W związku z powyższym, wprowadza się zmiany w dotychczasowej działalności przedszkoli, szkół i żłobka, które zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN, pomogą zapewnić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.Dyrektorzy szkół i przedszkoli w porozumieniu z organem prowadzącym, opracowali procedury, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mają zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom. Jesteśmy świadomi, że mogą one powodować pewien dyskomfort dla Państwa, jako Rodziców, jednak, aby zminimalizować ryzyko zarażenia, są one niezbędne do wprowadzenia i respektowania.

👉

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe regulacje, które obowiązywać będą w placówkach od dnia 1 września 2020 r.

1⃣

Do szkół i przedszkoli, mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kataru spowodowanego infekcją dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury) oraz gdy, domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub innej izolacji;

2⃣

W szkołach nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. W tym dniu uczniowie postępują zgodnie z wytycznymi dyrektorów szkół. Szczegółowe harmonogramy rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 podane są na stronach internetowych poszczególnych placówek, bądź przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

3⃣

Szkoły wyposażone są w płyny dezynfekujące do rąk, maseczki i termometry;

4⃣

Wszystkie osoby niebędące uczniami lub pracownikami szkoły, przedszkola, żłobka zobowiązane są do:1) dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, 2) zakrycia ust i nosa,3) nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania;

5⃣

Przy wejściu głównym do placówek umieszczone będą numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;

6⃣

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci do/ze szkoły, przedszkola, żłobka, muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców (wynoszący min. 1,5 m);

7⃣

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły, mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

8⃣

Ważną informacją jest, iż przedszkola gminne czynne będą 10 godzin dziennie. Dokładne godziny pracy placówki określi dyrektor;

9⃣

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B (mieszany – hybrydowy) i C (zdalny).W każdej z placówek oświatowych przygotowano procedury bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz jej możliwości.

✅
⚠

Apelujemy do Państwa o odpowiedzialność i ostrożność. W przypadku kontaktu z osobą zakażoną mającą widoczne oznaki choroby górnych dróg oddechowych, prosimy o pozostawienie dzieci w domu. Przed nami trudny rok szkolny. Jestem jednak przekonany, że ścisła współpraca rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, pozwoli na jego bezpieczną organizację.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur obowiązujących od 1 września 2020 r. w związku z koniecznością zastosowania reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znajdują się na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Zostaną Państwo również zapoznani z nimi przez wychowawców klas. Prosimy Państwa o śledzenie informacji i pozostanie w stałym kontakcie z placówkami.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Pacholski

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Kolumb