Opłaty za przedszkole

Opłaty wnosimy do 10tego dnia miesiąca na konto:

KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy

ul. Jeziorna 26/A, 62-035 Kórnik

mBank 25 1140 2004 0000 3102 7631 6780

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka – miesiąc

Opłata za wrzesień uwzględniająca ubezpieczenie oraz wyżywienie:

400,78 zł (czesne 195 zł + ubezpieczenie 45,78 zł + stawka posiłki 160 zł)

Od października każdy będzie dostawał indywidualną informację na początku miesiąca, która uwzględni odliczenie za zgłoszone nieobecności.

Kolumb