Płatności 2019/2020

Dzienne stawki za wyżywienie (w nawiasie stawka za wrzesień – 21 dni roboczych)

  • śniadanie 3,70 zł (wrzesień 77,7 zł)
  • zupa 3,00 zł (wrzesień 63 zł)
  • drugie danie 4,20 zł (wrzesień 88,2 zł)
  • podwieczorek 3,60 zł (wrzesień 75,6 zł)

Stawka dzienna: 14,50 zł (wrzesień 304,5 zł)

Jedynie opłata za wrzesień jest dla wszystkich jednakowa i zawiera koszty wyżywienia za cały miesiąc (wg tabeli poniżej), a nadpłata za ewentualne nieobecności zostaje zawsze odjęta w miesiącu następnym, kiedy każdy rodzic dostaje na początku miesiąca SMSa z indywidualnie wyliczoną kwotą do zapłaty.

ŁĄCZNA OPŁATA ZA WRZESIEŃ DLA RODZICÓW NOWYCH DZIECI (rodzice dotychczasowych uczniów dostają SMS z kwotą pomniejszoną o nieobecności sierpniowe):

Wariant wyżywienia Czesne z wyżywieniem Czesne z wyżywieniem + ubezpieczenie NNW
Same śniadania 272,70 zł 317,70 zł
Śniadania + zupy 335,70 zł 380,70 zł
Śniadanie + zupy + 2 danie 423,90 zł 468,90 zł
Śniadanie + zupy + 2 danie + podwieczorek 499,50 zł 544,50 zł
Zupy + 2 danie + podwieczorek 421,80 zł 466,80 zł

Płatności można dokonywać jednym wspólnym przelewem, na który składają się:

  • czesne 195 zł niezależne od frekwencji
  • opłata za wyżywienie zależna od frekwencji
  • ewentualne dodatkowe opłaty (np. wycieczka, ubezpieczenie itp.)

Płatności  należy dokonywać do 10-tego dnia miesiąca przelewem na rachunek bankowy:

Kolumb Kraina Małego Odkrywcy

ul. Jeziorna 26/A, 62-035 Kórnik

mBank: 25 1140 2004 0000 3102 7631 6780

(ten sam co w przypadku opłaty wpisowej lub wpłat za zajęcia)

tytułem: imię i nazwisko dziecka (można też dopisywać nazwy miesiąca)

 

 

Kolumb