Ramowy plan dnia

6:30-8:15 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.
8:15-8.30 – Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.30-8.40 -przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.40-9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00-9:30 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9.30-10:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.00-10.20 – zajęcia dodatkowe

10:20-10:30 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików).

10.30-11.20 – Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11:20-11:30 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
11:30-11:45 – I danie. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
11:45-12:00 – Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:00-13:30 – Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
13:30-13:40 – Czynności przygotowawcze do obiadu.
13.40-14:00 II danie. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
14:00-15:00 – utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy edukacyjne, zabawy dowolne (w sali), porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.

15.00-15.20 – Podwieczorek

15.20-15.40 – zabawa ruchowa z wybranym elementem ruchu

15.40-16:30 – zabawy dowolne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla grup 4- i 5-latków.

12.00-12.30 – relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie

12.30-13:30 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

UWAGA!

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

Kolumb